14:53
Положення про батьківську раду та батьківські комітети у закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 м. Ковеля

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання

 педагогічної ради

ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 м. Ковеля

05.12.2018 р. №2

 

Положення про батьківську раду та батьківські комітети

у закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 м. Ковеля

 1. Загальні положення
  1. Відповідно до Закону України «Про освіту» створити орган громадського самоврядування та батьківські комітети в закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 м. Ковеля.
  2. У своїй діяльності орган громадського самоврядування та батьківські комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативними актами у галузі загальної середньої освіти, міжнародними нормативно-правовими актами з прав людини і дитини, Статутом закладу загальної середньої освіти, цим положенням.
  3. Органом батьківського самоврядування у закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 м. Ковеля є загальні збори (конференція) батьків цього навчального закладу.
  4. У період між загальними зборами (конференціями) діє батьківська рада, яка створюється за рішенням загальних зборів (конференцій) ЗЗСО І-ІІІ ст. №2.
  5. До складу батьківської ради обираються представники батьківських комітетів класів.
  6. Органом самоврядування батьків одного класу є збори батьків даного класу. У період між зборами діє класний батьківський комітет, який формується з батьків (осіб, які їх замінюють) учнів одного класу (групи).

 

 

2. Мета і завдання діяльності батьківської ради та батьківського комітету

2.1. Метою діяльності батьківської ради та батьківського комітету є надання допомоги педагогічному колективу ЗЗСО №2 в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності батьківської ради і батьківських комітетів є:

2.2.1. допомога у здобутті учнями обов'язкової загальної середньої освіти;

2.2.2. запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;

2.2.3. сприяння збереженню життя і здоров'я учнів;

2.2.4. в організації та проведенні масових виховних заходів для дітей, організаційному забезпеченню їх літнього відпочинку та оздоровлення;

2.2.5. сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу;

2.2.6. всебічне зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

2.2.7. залучення батьківської громадськості до організації профільного навчання і професійної орієнтації учнів, позакласної і позашкільної роботи;

2.2.8. організація роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-педагогічних знань серед батьків та підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

2.2.9. допомога у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази навчального закладу.

3. Створення батьківських рад та батьківських комітетів

3.1. Батьківська рада навчального закладу обирається простою більшістю голосів на загальних батьківських зборах (конференції) загальноосвітнього навчального закладу на початку навчального року.

3.2. Кількісний склад батьківської ради встановлюється рішенням загальних зборів (конференції) батьків ЗЗСО №2. До складу батьківської ради мають входити директор загальноосвітнього навчального закладу та представники батьківських комітетів від кожного класу.

3.3. Термін повноважень батьківської ради визначається простою більшістю голосів учасників загальних батьківських зборів (конференцій), але не може перевищувати трьох років.

3.4. У випадку, коли член батьківської ради складає свої повноваження достроково, вибори нового члена відбуваються від тієї ж групи виборців на загальних батьківських зборах (конференції).

3.5. Батьківський комітет обирається простою більшістю голосів учасників зборів батьків класу (групи) в складі голови та 3 - 5 членів на один рік.

3.6. Директор ЗЗСО №2 є членом батьківської ради школи.

4. Організація і зміст роботи батьківських комітетів

4.1. Засідання батьківської ради та батьківського комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на семестр.

4.2. Батьківська рада і батьківські комітети планують свою роботу на основі плану роботи закладу, рішень батьківських зборів (конференцій), місцевих умов і завдань, керуючись рекомендаціями директора ЗЗСО №2, педагогічної ради, порадами класного керівника.

4.3. Для обговорення і прийняття рішень щодо найбільш важливих питань батьківська рада може скликати загальні збори (конференцію) батьків.

4.4. Батьківські ради ведуть протоколи своїх засідань і зборів (конференцій), які зберігаються в справах школи і передаються по акту новому складу батьківських рад.

5. Права та обов'язки батьківських рад та батьківських комітетів

5.1. Батьківська рада та батьківські комітети мають право:

5.1.1 Створювати благодійні громадські некомерційні організації відповідно до чинного законодавства України;

5.1.2. Встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, тощо з питань надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі в проведенні освітньої роботи, а також з питань ставлення батьків до виховання своїх дітей;

5.1.3. Вносити на розгляд дирекції, педагогічної ради навчального закладу пропозиції щодо вдосконалення умов організації освітнього процесу, організаційно-господарських питань, поліпшення роботи з батьками учнів тощо. Дирекція ЗЗСО №2, педагогічна рада зобов'язана в місячний термін розглянути пропозиції батьківського комітету і довести до його відома прийняті рішення;

5.1.4. За необхідності заслуховувати повідомлення дирекції, педагогічної ради про стан і перспективи роботи навчального закладу, а також їх роз'яснень з окремих питань, які турбують батьків;

5.1.5. Скликати загальні (класні) батьківські збори (конференції);

5.1.6. Брати участь у створенні благодійного фонду і надавати пропозиції щодо вирішення питань про надання матеріальної допомоги учням, організації культурно-масових заходів, покращення харчування учнів, санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов та інших питань, передбачених Статутом цього фонду;

5.1.7. Брати участь у загальних зборах (конференціях) коллективу.

5.1.8. Звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання учнів.

5.2. Батьківська рада та батьківські комітети зобов'язані:

5.2.1. Вести протоколи засідань і батьківських зборів, які зберігаються в справах школи.

5.2.2. Надавати інформацію про діяльність батьківської ради та батьківських комітетів у разі необхідності за проханням директора загальноосвітнього навчального закладу або відповідного органу управління освітою;

6. Прикінцеві положення

6.1. Батьківські комітети можуть виконувати й інші функції, передбачені діючим статутом загальноосвітнього навчального закладу та Закону України «Про освіту».

Переглядів: 974 | Додав: sk-02 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar