14:34
Правила поведінки здобувачів освіти

Правила поведінки здобувачів освіти

Учні мають право на:

 • Навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • Індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • Якісні освітні послуги;
 • Справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • Відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • Свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • Безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • Повагу людської гідності;
 • Захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;
 • Користування бібліотекою, інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів;
 • Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • Особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти.

Учні зобов’язані:

 • Виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • Поважати гідність, права, свободи  та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я тих, хто їх оточує, довкілля;
 • Дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

Примітка: Пам’ятка розроблена відповідно до статті 53 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII.

Переглядів: 189 | Додав: sk-02 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar